รู้จักโรงเรียนประชุมวิทยา

      ในปี พ.ศ. 2510 นายประชุม เฟื่องทอง มีความคิดริเริ่มที่จะจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่จังหวัดอุดรธานีด้วยเล็งเห็นว่า ในขณะนั้นมีทหารอเมริกันเข้ามาประจำการที่จังหวัดอุดรธานีเป็นจำนวนมากโดยเข้ามาตั้งแคมป์ที่ค่ายรามสูร และมีสถานกงสุลอเมริกาประจำอุดรธานี ปัจจุบันกงสุลนี้ได้ปิดไปแล้ว จึงขออนุญาตเปิดโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ใช้นามว่า “โรงเรียนประชุมวิทยา” ใบอนุญาตเลขที่ 2/2512 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2512 

 ปัจจุบัน โรงเรียนประชุมวิทยา มีอายุ 52 ปีแล้วและจะยังคงก้าวหน้าเคียงคู่กับการเจริญเติบโตของจังหวัดอุดรธานี พร้อมเพิ่มหลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ และภูมิภาคภิวัตน์ และประชาคมอาเซียน หรือ Asean Economic Community (AEC) ซึ่งมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า) ไปมาหาสู่กัน ค้าขายลงทุน เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือและทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างเสรี โดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีได้ชื่อว่ามีประชากรไปทำงานและใช้ชีวิตในต่างประเทศมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศซึ่งนำรายได้มาสู่จังหวัดอุดรธานีและประเทศไทยเป็นจำนวนไม่น้อย

 

 

                  

 

             

 
Home
Home
 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 1 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 2 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 3 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 4 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 5 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่