ตำราเยอรมันจำหน่าย German Texts

 

</>

Schritte plus Alpha  1+1  ซีดี 
Buchstaben/Laute Redemittel
Lektion 1  Guten Tag
Lektion 2  Mein Familie
Lektion 3  Mein Wohnung
Lektion 4  Zahlen 0-10
Lektion 5  In der Stadt
Lektion 6  Wie geht es Ihnen?
Lektion 7  Essen und Trinken
Lektion 8  Fruehstueck
ราคา 500.- บาท

</>

Schritte plus Alpha  2+1  ซีดี 
Buchstaben/Laute Redemittel
Lektion  9  Berufe
Lektion 10  Briefe und Formulare
Lektion 11  Farben
Lektion 12  Die Uhr
Lektion 13  Auf dem Markt
Lektion 14  Menschen und Kleidung
Lektion 15  Mein Tag
Lektion 16  Meine Freizeit
ราคา 500.- บาท

</>Schritte plus Alpha  3+ 1  ซีดี  
Lesen/Schreiben Redemitte
Lektion 17 Das ABC
Lektion 18  Laender und
                       Sprachen
Lektion 19  Das Wetter
Lektion 20  Die Woche
Lektion 21  Der Fernsehabend
Lektion 22  Produkte und
                       Kataloge
Lektion 23  Beim Arzt
Lektion 24  Unterwegs
ราคา 500.- บาท

 


</>

 

Fit fuers
Goethe-Zertifikt A 1
Start Deutsch 1

ราคา 1,175.- บาท

 

 </>

Deutsch kompakt + 3 CD
Selbstlernkurs Deutsch fuer Anfaenger
A German Self-Study Course
for Beginners
ราคา 1,750.- บาท

 

 </> 

Langenscheidt + 1 CD
Deutsch in 30 Tagen
German in 30 Days
 
ราคา 1,290.- บาท

 

 

 </> 

Einfach Deutsch Lernen
เรียนภาษาเยอรมันง่ายนิดเดียว
บทเรียนประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่
ทำงาน อาหาร เครื่องดื่ม เวลา
วันที่ ไปรษณีย์ ธนาคาร โรงแรม
หมอ ร่างกาย การถามทาง อดีต
เวลาว่าง คำคุณศํพท์
ราคา 490.- บาท

 

 </> 

Das Woerterbuch fuer
Thailaender 2 in 1

Deutsch-Thai/Thai-Deutsch
พจนานุกรมสำหรับคนไทย
เยอรมันไทย-ไทย/ไทย-เยอรมัน
ราคา 390.- บาท

 

    
    
    
    
    
   

 

    
    
    

 

  
990 บาท
จำนวน:

  • รหัส : กรอกรหัสสินค้ายี่ห้อ : กรอกยี่ห้อสินค้ารุ่น : กรอกชื่อรุ่นสินค้าแนะนำรายละเอียดทั้งหมดของสินค้า เช่นคุณสมบัติเรื่องราวประวัติความเป็นมาประโยชน์ใช้สอยวิธีการเก็บดูแลรักษา
    0 บาท